ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος,  15/05/2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                     Αρ. Πρωτ. – Οικ. 8594 –
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α  5ης/15-05-2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
12/2015

1.            Κοπή-Aπομάκρυνση ευκαλύπτου στην Δ.Κ. Νάξου.

2.           

Η Επιτροπή κατά πλειοψηφία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κοπή-απομάκρυνση ευκαλύπτου που βρίσκεται έμπροσθεν της δημοτικής βρύσης στην οδό Κωμιακής κάτω ακριβώς από το Δημαρχείο, για λόγους δημοσίας ασφάλειας σύμφωνα με την από 07/05/2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και την υπ'αριθμ. 25/2015 απόφαση  της Δ.Κ. Νάξου.

13/2015

3.            Κοπή-Aπομάκρυνση  καζουαρίνας στην Δ.Κ. Νάξου.

4.           

Η Επιτροπή κατά πλειοψηφία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κοπή-απομάκρυνση καζουαρίνας που βρίσκεται στην οδό Τριπόδων και Μονής στη Χώρα της Νάξου, διότι έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε εφαπτόμενο τοίχο οικίας καθώς και για λόγους δημοσίας ασφαλείας σύμφωνα με την από 07/05/2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και την υπ'αριθμ. 27/2015 απόφαση  της Δ.Κ. Νάξου.

14/2015

5.            Κοπή-Aπομάκρυνση  λεύκας στην Δ.Κ. Νάξου.

6.           

Η Επιτροπή κατά πλειοψηφία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κοπή-απομάκρυνση λεύκας που βρίσκεται στην οδό Γαλανάδου, μπροστά από το ξενοδοχείο «ΛΕΥΚΕΣ» στη Χώρα της Νάξου, διότι έχει δημιουργήσει προβλήματα στην πλακόστρωση και στην σκάλα του παραπάνω ξενοδοχείου σύμφωνα με την από 07/05/2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και την υπ'αριθμ. 24/2015 απόφαση  της Δ.Κ. Νάξου.

15/2015

7.            Κοπή-Aπομάκρυνση  σολωμού στην Δ.Κ. Νάξου.

8.           

Η Επιτροπή κατά πλειοψηφία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κοπή-απομάκρυνση σολωμού που βρίσκεται έμπροσθεν οικίας, επί πεζοδρομίου, στην περιοχή της Αγίας Κυριακής στη Χώρα της Νάξου, διότι το δέντρο είναι ήδη ξερό και πρέπει να απομακρυνθεί, σύμφωνα με την από 07/05/2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και την υπ'αριθμ. 26/2015 απόφαση  της Δ.Κ. Νάξου.

16/2015

9.            Κοπή-Aπομάκρυνση  ευκαλύπτου στην Τ.Κ. Γαλανάδου

Η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κοπή-απομάκρυνση ευκαλύπτου που βρίσκεται επί του οδοστρώματος της γέφυρας του ποταμού ΠΕΡΙΤΣΙ στην Τ.Κ. Γαλανάδου, για λόγους δημοσίας ασφαλείας σύμφωνα με την από 07/05/2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και την υπ'αριθμ. 3/2015 απόφαση  της Τ.Κ. Γαλανάδου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τοτόμης Πρωτονοτάριος              

Σχόλια are closed.