ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος,  22/06/2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                     Αρ. Πρωτ. -Οικ 11924 –
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α  8ης/22-06-2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
22/2015

1.             Προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IV: Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης  Πρόχειρου Γεύματος – Επιχείρηση Αναψυχής καθώς και κατηγορίας IΙΙ: Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & Ποτών (Πρατήριο ΄Αρτου) στον Γεώργιο Λιόφαγο του Βασιλείου, που θα λειτουργήσει στην θέση «ΑΜΜΟΥΔΑΡΕΣ» Μικρή Βίγλα-Τ.Κ. Σαγκρίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IV: «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης  Πρόχειρου Γεύματος Επιχείρηση Αναψυχής καθώς και κατηγορίας IΙΙ: Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & Ποτών (Πρατήριο ΄Αρτου)», που θα λειτουργήσει στην Τοπική Κοινότητα Σαγκρίου.

Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Νέα Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).
23/2015

2.      Αίτηση της «ΚΑΪΤ ΣΕΝΤΕΡ ΝΑΞΟΣ-KITE CENTER NAXOS-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ Ε.Π.Ε.» για α) ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (μουσικής) και β) Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων για το έτος 2015 στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», στον Ορκό Μικρής Βίγλας Τ.Κ. Σαγκρίου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την ανανέωση της με αρ. πρωτ. 5237/16-05-2014 άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για το εν θέματι κατάστημα, με παράταση του ωραρίου μέχρι την τρίτη πρωινή ώρα (03:00) και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στο με αρ. πρωτ. 210/04-05-2009 εγκριτικό έγγραφο του Γραφείου Δημόσιας Υγιεινής και Κοιν. Μέριμνας Νάξου.
24/2015

3.      Προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IV: «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης  Πρόχειρου Γεύματος & Επιχείρηση Αναψυχής – Κατάστημα Υ.Ε. λιανικής διάθεσης τροφίμων & ποτών», που θα λειτουργήσει στην Τοπική Κοινότητα Χαλκείου του Δήμου Νάξου &  Μικρών Κυκλάδων.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IV: «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης  Πρόχειρου Γεύματος & Επιχείρηση Αναψυχής – καθώς και κατηγορίας ΙΙΙ: Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων & ποτών», που θα λειτουργήσει στην Τοπική Κοινότητα Χαλκείου. Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Νέα Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).

                                                                                   

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Tοτόμης Πρωτονοτάριος              

Σχόλια are closed.