«Οδηγίες για την Εποχική Γρίπη 2021-2022 – Αντιγριπικός Εμβολιασμός»

Εγκύκλιος Δ1α/Γ.Π. οικ. 59204/27-09-2021 (ΑΔΑ:9Ρ72465ΦΥΟ-600) του Υπουργείου Υγείας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος.

Σχόλια are closed.