Εργασία περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου 5*5 Δ.Κ. Δονούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Δονούσα  2/10/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                       Αρ. πρωτ. 158

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Κ. Δονούσας

Πληροφορίες: Σιγάλας Χρήστος                                     ΠΡΟΣ: Ματσούκα Πέτρο

Τηλέφωνο:2285051600

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για   Εργασία περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου 5*5 Δ.Κ. Δονούσας

 

Δια της παρούσης η ΔΚ Δονούσας  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «Εργασία περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου 5*5 Δ.Κ. Δονούσας» από Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 έως και Δευτέρα  7 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  4.984,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1. Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

 

Συνημμένα έγγραφα

 

Ο Πρόεδρος

Σιγάλας Χρήστος

 

 

Σχόλια are closed.