Εργασίες αποξήλωσης, μεταφοράς και επανατοποθέτησης προκάτ αιθουσών Ιατρείου Κοινότητας Σχοινούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                 Σχοινούσα 23-11-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                 Αριθμός Πρωτοκόλλου 21858/2020
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ & Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Σχοινούσας
Πληροφορίες: Σταμάτιος Κωβαίος                                                                                       Προς:  κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο:      2285074250

 

 

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

Εργασίες αποξήλωσης, μεταφοράς και επανατοποθέτησης προκάτ αιθουσών Ιατρείου Κοινότητας Σχοινούσας

 

Δια της παρούσης η ΔΚ Σχοινούσας  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «Εργασίες αποξήλωσης, μεταφοράς και επανατοποθέτησης προκάτ αιθουσών Ιατρείου Κοινότητας Σχοινούσας» από Δευτέρα23 Νοεμβρίου 2020 έως και Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  4.340,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα
  3. Φορολογική ενημερότητα

 

 

Ο Πρόεδρος

Σταμάτιος Κωβαίος

 

 

Συνημμένο έγγραφο:
Τεχνική περιγραφή

Σχόλια are closed.