Εργασίες ασφαλτόστρωσης στον κόμβο του Αεροδρομίου και στο Naxos Camping

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση Ισόπεδων Κόμβων στο Οδικό Δίκτυο», σας ενημερώνουμε ότι αύριο Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014 θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης στον κόμβο του αεροδρομίου και στο κόμβο έμπροσθεν του Naxos Camping.
Παρακαλούμε για την κατανόηση και τη συμμόρφωση και πιστή τήρηση της εργοταξιακής σήμανσης, από τους χρήστες των οδών, στις οποίες υλοποιούνται εργασίες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  Εμμανουήλ Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.