Πρόσκληση συμμετοχής στη  Διαδικασία Διαπραγμάτευσης για την Εργασία:
Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων, Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2016 – 2017
για την Κατηγορία – Ομάδα 6
(6. Εργασίες Επισκευής Ελαστικών – Ανταλλακτικά)

Συνημμένα αρχεία


Σχόλια are closed.