Εργασίες καθαρισμού περιπατητικών διαδρομών Δ.Ε. Κουφονησίων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               Κουφονήσια 09/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΏΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                       Αρ. Πρωτ.: 320/2019
ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΊΩΝ
Πληροφορίες: Αντώνης Κωβαίος
Τηλ.: 2285071379
Φαξ.: 2285074139 Προς:
Κάθε ενδιαφερόμενο

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Εργασίες
καθαρισμού περιπατητικών διαδρομών Δ.Ε. Κουφονησίων.

Δια της παρούσης η Κοινότητα Κουφονησίων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Εργασίες καθαρισμού περιπατητικών διαδρομών Δ.Ε. Κουφονησίων» από Δευτέρα 09 Δεκεμβρίου 2019 έως και Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ..

Η υπηρεσία έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 9.995,02 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019.

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο.
2. Ασφαλιστική ενημερότητα.
3. Φορολογική ενημερότητα.

Συνημμένο αρχείο

Ο Πρόεδρος της
Κοινότητας Κουφονησίων

Κωβαίος Αντώνης

Σχόλια are closed.