ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Εφαρμογή Κυκλοφοριακής Μελέτης και Σήμανσης Χώρας Νάξου», σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 14-06-2013 στην περιοχή του Νοσοκομείου Νάξου θα εκτελούνται εργασίες κατασκευής του κυκλικού κόμβου Κ4, όπως αυτές προβλέπονται από την εγκεκριμένη Κυκλοφοριακή Μελέτη. Η τελική διαμόρφωση του κόμβου, μετά την απομάκρυνση της προσωρινής εργοταξιακής περίφραξης και σήμανσης θα είναι από υπερβατό κράσπεδο για τη διευκόλυνση της κίνησης των βαρέων οχημάτων και των λεωφορείων.

Παρακαλούνται όλοι οι χρήστες της οδού, οδηγοί και πεζοί, να συμμορφωθούν με την προσωρινή εργοταξιακή σήμανση και να επιδείξουν την απαιτούμενη κατανόηση και προσοχή.

Συνημμένο Έγγραφο

Σχόλια are closed.