Εργασίες παρακολούθησης, συντήρησης και καλής λειτουργίας αντλιοστασίων και ΒΙΟ.ΚΑ. Κουφονησίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                               Αρ. πρωτ. 12369/21-07-2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Κουφονησίων                                                                                                                Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
Πληροφορίες: Αντώνης Κωβαίος
Τηλέφωνο: 2285071379

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
«Εργασίες παρακολούθησης, συντήρησης και καλής λειτουργίας αντλιοστασίων και ΒΙΟ.ΚΑ. Κουφονησίων»

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: « Εργασίες παρακολούθησης, συντήρησης και καλής λειτουργίας αντλιοστασίων και ΒΙΟ.ΚΑ. Κουφονησίων» από Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 έως και Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 24.552,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό
3. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός
μεταβίβασης ακινήτου
4. ΚΑΔ επιχείρησης

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Αντώνης Κωβαίος

Σχόλια are closed.