Εργασίες παρακολούθησης, συντήρησης και καλής λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ. και  αντλιοστασίων Δ.Κ. Κουφονησίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                               Νάξος  3-7-2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Αρ. πρωτ.10927

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Πληρ. : Μιχάλης Τριαντάφυλλος

Τηλέφωνο:        2285360126                                                                  Προς: Ψαρρό Μιχαήλ

FAX:     2285023570

 

         

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

«Εργασίες παρακολούθησης, συντήρησης και καλής λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ. και  αντλιοστασίων Δ.Κ. Κουφονησίων»

 

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: « Εργασίες παρακολούθησης, συντήρησης και καλής λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ. και  αντλιοστασίων Δ.Κ. Κουφονησίων»  από Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 έως και Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 και ώρα 14.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  24.552,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

  1. Φορολογική ενημερότητα

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

 

 

 

Σχόλια are closed.