Εργασίες συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας Κ. Κουφονησίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Κουφονήσι  03/09/2020

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                           Αρ.Πρωτ.: 187

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Κ. Κουφονησίων

Πληροφορίες: Αντώνης Κωβαίος

Τηλέφωνο:      2285071379                                              Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για  «Εργασίες συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας Κ. Κουφονησίων»

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: « Εργασίες συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας Κ. Κουφονησίων» από  Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020 έως και Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 9.989,44 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Αντώνης Κωβαίος

Σχόλια are closed.