Εργασίες συντήρησης του περιβάλλοντα χώρου του γηπέδου 5Χ5 Κουφονησίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                           Κουφονήσι 12/11/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                 Αρ. πρωτ. 21151
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Αντώνης Κωβαίος
Τηλέφωνο: 2285071379
Φαξ: 2285074139                                                                                                                                               Προς:
Κάθε ενδιαφερόμενο

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για:
«Εργασίες συντήρησης του περιβάλλοντα χώρου του γηπέδου 5Χ5 Κουφονησίων»

 

  

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «Εργασίες συντήρησης του περιβάλλοντα χώρου του γηπέδου 5Χ5 Κουφονησίων» από Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020 έως και Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 9.998,99 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

 

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα
  3. Φορολογική ενημερότητα

 

 

Ο Πρόεδρος της

Κοινότητας Κουφονησίων
Αντώνης Κωβαίος

Συνημμένο έγγραφο:

Τεχνική Μελέτη

 

 

Σχόλια are closed.