Εργασίες συντήρησης των κοινοτικών κτιρίων Κοινότητας Κουφονησίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               Κουφονήσι  06/11/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                     Αρ. πρωτ. 20673
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Αντώνης Κωβαίος
Τηλέφωνο:      2285071379                                                                                         Προς :
Κάθε ενδιαφερόμενο

 

                    Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για:
    «Εργασίες συντήρησης των κοινοτικών κτιρίων Κοινότητας Κουφονησίων»

 

  

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «Εργασίες συντήρησης των κοινοτικών κτιρίων Κοινότητας Κουφονησίων» από Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 έως και Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14.00 μ.μ.
με ενδεικτικό προϋπολογισμό 9.998,12 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

 

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα
  3. Φορολογική ενημερότητα

 

 

Ο Πρόεδρος της
Κοινότητας Κουφονησίων

Αντώνης Κωβαίος

 

Συνημμένο έγγραφο:

Μελέτη

Σχόλια are closed.