ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟ.ΚΑ ΔΟΝΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Νάξος  30/11/2018

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                               Αρ. Πρ.: 20910

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                Προς:

Πληροφορίες :  Κωνσταντίνα Γαβαλά                                                Κάθε ενδιαφερόμενο

Τηλέφωνο:    2285071545

FAX:   2285071545

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟ.ΚΑ ΔΟΝΟΥΣΑΣ  »

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για:«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟ.ΚΑ ΔΟΝΟΥΣΑΣ  » από σήμερα Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 έως και 7 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14.00 μ.μ.

Η υπηρεσία έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό  24.775,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Αντίγραφο ποινικού Μητρώου

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Σχόλια are closed.