ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Νάξος,  8  /12 /2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                             Αρ. Πρ.:  22792
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών 
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών       Προς : Ασφαλιστικές εταιρείες  
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου 
Ταχ. Κώδικας: 84300 
Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά 
Τηλέφωνο: 2285071545 
FAX: 22850-71545
Πρόσκληση για την υποβολή κλειστής προσφοράς για την ετήσια ασφάλιση καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη Δ.Κ. Κουφονησίων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.  
Δια της παρούσης, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση κλειστών προσφορών στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, έως και την Πέμπτη 15/12/2016.                    
Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την Παρασκευή 16/12/2016, από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης. 
Η εν λόγω υπηρεσία αφορά στο διάστημα από 7/3/2017 μέχρι 7/3/2018 και δεσμεύει τον Κ.Α. 70-6255 του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017  με ποσό ύψους 3.400 € . 
Κριτήριο για την ανάδειξη του αναδόχου θα είναι η χαμηλότερη τιμή .  
Σε περίπτωση ύπαρξης όμοιων προσφορών ο μειοδότης θα ανακηρυχθεί με κλήρωση, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της σχετικής υπηρεσίας με δική τους ευθύνη.  
Ο Προϊστάμενος
Σταμάτης Βερύκοκκος

Σχόλια are closed.