Ετήσια Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων και Μοτοσυκλετών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                         Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 23/11/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                           Αριθμός Πρωτοκόλλου 21886/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Περιβάλλοντος
Γραφείο Διαχείρισης Οχημάτων και Μηχανημάτων Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Γουρζή Μαρία
Τηλέφωνο: 2285360126

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την υποβολή κλειστής προσφοράς για την Ετήσια Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων και Μοτοσυκλετών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την περίοδο από 07/03/2021 έως 07/03/2022.
Δια της παρούσης,
ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση κλειστών προσφορών στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, την Δευτέρα 07/12/2020 με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 08.00 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 12.30 μ.μ.
Η εν λόγω υπηρεσία αφορά στο διάστημα από 07/03/2021 μέχρι 07/03/2022 και δεσμεύει τους Κ.Α.
10-6253, 15-6253, 20-6253, 20-6252, 25-6253, 25-6252, 30-6253, 30-6252, 35-6253, 40-6253 και 50-6253 με τίτλο «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων/Μηχανημάτων» του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού Έτους 2020 – 2021 με συνολικό ποσό 19.999,00 €.
Κριτήριο για την ανάδειξη του αναδόχου θα είναι η χαμηλότερη τιμή και το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού ετήσιων ασφαλίστρων, των οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοσυκλετών.
Σε περίπτωση ύπαρξης όμοιων προσφορών ο μειοδότης θα ανακηρυχθεί με κλήρωση, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της σχετικής υπηρεσίας με δική τους ευθύνη.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Βαθρακοκοίλης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1 Ασφαλιστικό Πρακτορείο Υδρόγειος Ασφαλιστική – Καπρή Φωτεινή
2 Ασφαλιστικό Πρακτορείο Intersalonica – Υποκατάστημα Νάξου
3 Ασφαλιστικό Πρακτορείο – Μαράκη Ελευθερία
4 Ασφαλιστικό Πρακτορείο – Μαρούλης Νικόλαος
5 Ασφαλιστικό Πρακτορείο – Καλαβρός Ιωάννης
6 Ασφαλιστικό Πρακτορείο – Prostasia INS Καφούρος Ιάκωβος Φ.

 

 

Συνημμένο έγγραφο:

Τεχνική μελέτη

Σχόλια are closed.