Ως Δήμαρχος οφείλω να εκφράσω δημόσια τις βαθύτατες ευχαριστίες μου στους κληρονόμους του αείμνηστου Ευσταθίου Χωριανόπουλου, κ. Ιωάννη Χωριανόπουλο, κ. Εμμανουήλ Σιδερή, κα Ειρήνη Σιδερή και κ. Ευστάθιο Σιδερή για τη δωρεά κατά πλήρη κυριότητα προς το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων της διώροφης πατρικής τους οικίας για τη στέγαση του υπό ίδρυση Μουσείου «Ιστορίας και Πολιτισμού της Κωμιακής – Ευστάθιος Χωριανόπουλος».
Η δημιουργία ενός χώρου για τον πολιτισμό και την ιστορία ενός τόπου είναι ένας μεγάλος στόχος και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη απέναντι στους δωρητές και την κοινωνία της Κωμιακής. Η δωρεά του ακινήτου κατά πλήρη κυριότητα στο Δήμο θα καταστήσει ευχερέστερο το έργο τη ίδρυσης του Μουσείου, αναβαθμίζοντας πολιτιστικά αλλά και οικονομικά όχι μόνον την Κωμιακή αλλά και την ορεινή Νάξο.
Εκ μέρους όλων των δημοτών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ευχαριστώ από καρδιάς τους κληρονόμους του Ευστάθιου Χωριανόπουλου, για την τεράστια προσφορά τους στο Δήμο και ιδιαίτερα στην Κοινότητα Κορωνίδας, καθώς το κτίριο αυτό θα συνεισφέρει στην πορεία των πολιτιστικών δραστηριοτήτων της Κωμιακής. Εύχομαι η δωρεά αυτού του εξαιρετικά σημαντικού περιουσιακού στοιχείου να βρει μιμητές, δίνοντας την ευκαιρία στο Δήμο μας να αναπτύξει πολύπλευρες δράσεις καθ' όλο το κοινωνικό και πολιτιστικό καλεντάρι του.

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Μανόλης Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.