ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Νάξος, 4/03/2016
ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                   
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                        
Ταχ. Κώδικας: 843 00                                               
Πληροφορίες  : Μαυρομμάτη Π.                                
Τηλέφωνο :2285360136
e-mail             :dke@naxos.gov.gr 
Θέμα:  Ευχαριστήριο στην επιχείρηση «Πτηνοτροφική Νάξου»
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
ευχαριστούν θερμά την κα Ιωάννα Κάβουρα και την επιχείρηση
«Πτηνοτροφική Νάξου», για την προσφορά αυγών, τα οποία διατέθηκαν
στις υφιστάμενες δομές της Κοινωφελούς Επιχείρησης,
το Κ.Δ.Α.Π., το Κ.Η.Φ.Η. και στο Κ.Α.Π.Η.. 
Μετά τιμής,
Ο Πρόεδρος
Ευάγγελος Παντελιάς

Σχόλια are closed.