ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νάξος, 5/03/2015
ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                  
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση       : Χώρα Νάξου                        
Ταχ. Κώδικας: 843 00                            
Πληροφορίες  : Μαυρομμάτη Π                                  
Τηλέφωνο      :2285360136
e-mail           :dke@naxos.gov.gr                                                                                                                                        
                                                         
Θέμα:  Ευχαριστήριο στην επιχείρηση «Πτηνοτροφική Νάξου»  

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ευχαριστούν θερμά την επιχείρηση «Πτηνοτροφική Νάξου» και την κα Ιωάννα Κάβουρα, για την προσφορά αυγών προς την Κοινωφελή Επιχείρηση, τα οποία διατέθηκαν στο Κ.Δ.Α.Π., το Κ.Η.Φ.Η. και στο Κ.Α.Π.Η..

 
Μετά τιμής,
Ο Πρόεδρος  
Ευάγγελος Παντελιάς

Σχόλια are closed.