ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληρ.: Δ. Γρυλλάκης
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Τηλ.: 2285360100
Fax: 2285023570

Νάξος,       23-04-2015
Αρ. Πρωτ.:  6506  
Προς: 1. Όλες τις Τ.Κ & Δ.Κ. Δήμου
            2. Μ.Μ.Ε.

Κοιν.: 1. Γραφείο Δημάρχου  
            2. Γραφεία Αντιδημάρχων
            3.  Δ/νση Τεχνικών
                Υπηρεσιών Δήμου
ΘΕΜΑ:  Περί Εφαρμογής Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου.
ΣΧΕΤ.: α) Η με  αρ.: 227/2012 ΑΔΣ, έγκριση Κανονιστικής Απόφασης: «Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Νάξου & Μ.Κ.» – Καθορισμός επιβαλλομένων προστίμων παραβάσεών του.        
Με την  (α) σχετική απόφαση καθορίστηκαν κι εγκρίθηκαν οι όροι κι οι διαδικασίες που διέπουν τον κανονισμό καθαριότητας, σ' όλη την επικράτεια του Δήμου, ενώ οφείλεται από όλους η τήρησή του.
Στόχοι του κανονισμού, μεταξύ άλλων είναι:
·   Η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής Καθαριότητας της πόλης και οικισμών
·   Η προστασία του περιβάλλοντος και η αποτροπή κινδύνων και αρνητικών επιπτώσεων από την κάθε είδους ρύπανση
·   Η προστασίας της Δημόσιας Υγείας και των συνθηκών υγιεινής και η διασφάλιση της προστασίας των πολιτών και των εργαζομένων, από την έκθεση απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους, τη διασπορά και διάχυσή τους στο περιβάλλον κλπ. 
·   Η μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών, με τον περιορισμό των δαπανών αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων και άλλων κατηγοριών αποβλήτων, τα οποία δεν εντάσσονται στα ‘οικιακά' απορρίμματα και δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του Δήμου.
            Παρατηρείται επανειλημμένα, η μεταφορά κι εναπόθεση από ιδιώτες, χύμα, προϊόντων (στρώματα κλπ ογκώδη)  και υλικών προερχόμενων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες, καθώς η μεταφορά κι εναπόθεση επίσης χύδην, μεγάλων κλαδιών, κορμών και χώματος σε ακάλυπτους χώρους, οικόπεδα, ρέματα, δασικές εκτάσεις, πέριξ των κάδων αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων κλπ, εντός ή εκτός σχεδίου πόλης. Τα κλαδιά, κορμοί κλπ ομοειδή – θέμα ιδιαίτερα σοβαρό για τη μεταφορά και διαχείρισή τους – θεωρούμε ότι μπορεί να παραμένουν και να καίγονται εντός των ιδιοκτησιών και στην περίοδο που επιτρέπεται η καύση τους, δηλ. από 01/10 έως 30/04 εκάστου έτους.
Τα παραπάνω αναφερόμενα υλικά κι όπως εναποτίθενται, αποτελούν σαφείς παραβάσεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου (α σχετικό) και της ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, επειδή ακριβώς βλάπτεται το περιβάλλον, η αισθητική των χώρων και επίσης δημιουργούνται κίνδυνοι για την  δημόσια υγεία κι ασφάλεια.
Είναι δε, ξεκάθαρη η υποχρέωση κάθε ιδιώτη, να μεταφέρει με δικά του μέσα κι έξοδα, τα ανωτέρω αναφερόμενα υλικά προς απόρριψη, σε ειδικούς χώρους υποδοχής (ΧΑΔΑ), καθότι ο δήμος  δεν υποχρεούται στη μεταφορά  τους.
            Σε διαφορετική περίπτωση, ο δήμος είναι πλέον υποχρεωμένος, να επιβάλει πρόστιμα σε κάθε παραβάτη, τα οποία προβλέπονται από τον ισχύοντα κανονισμό καθαριότητας του δήμου και την κείμενη νομοθεσία, για κάθε τέτοια παράβαση. 
            Παρακαλούμε για την ενημέρωση (και προφορική, με μέριμνα των προέδρων όλων των κοινοτήτων), όλων των δημοτών, κατοίκων, επισκεπτών κλπ, με υποχρεωτική ανάρτηση του παρόντος εγγράφου, στα δημοτικά καταστήματα και σε άλλους χώρους συνάθροισης κοινού, για την ρητή αποφυγή οποιασδήποτε τέτοιας απόρριψης από τους πολίτες, των αναφερόμενων υλικών. 
Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή ενημέρωση είμαστε στη διάθεσή σας.

Ο Δήμαρχος  κ.α.α.      
Πολυκρέτης Εμμανουήλ
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.