∆ημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση                                                    Κέντρο Πρόληψης ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
∆ήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί Γονείς

η ∆ημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ, ξεκινούν μια συνεργασία με στόχο την υποστήριξη του ρόλου του γονέα στις σύνθετες σημερινές συνθήκες, προς όφελος της οικογένειας και των αυριανών πολιτών, των παιδιών. Η ευαισθητοποίηση και υποστήριξη των γονιών πραγματοποιείται μέσα από σεμινάρια, όπου οι γονείς μπορούν να μοιραστούν απόψεις, εμπειρίες, προβληματισμούς, να κατανοήσουν τη συμπεριφορά και τις ανάγκες των παιδιών, να αναζητήσουν τρόπους βελτίωσης της επικοινωνίας και των σχέσεων στην οικογένεια, να υποστηρίξουν τη φιλοσοφία της πρόληψης. Για τους παραπάνω σκοπούς και την καλύτερη ενημέρωσή σας, θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα:«ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ – νέες ανάγκες, νέες δυνατότητες» από την κ. Αναστασία Προκοπίου, επιστημονική υπεύθυνη και σύμβουλο πρόληψης του ΘΗΣΕΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ, την ∆ευτέρα 7 Νοεμβρίου, ώρα 19.00, στο αμφιθέατρο του ∆ήμου «Ι. Καμπανέλλης».

Σας περιμένουμε

Σχόλια are closed.