ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     Το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού -Αθλητισμού -Περιβάλλοντος Παιδείας- Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ανακοινώνει ότι θα διοργανώσει το Ε' Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα  «Η ΝΑΞΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ» που θα πραγματοποιηθεί στην Απείρανθο Νάξου από 6 έως και 9 Σεπτεμβρίου 2013.
       Καλούμε όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως εισηγητές, με πρωτότυπες εργασίες τους, στο ως άνω Συνέδριο να γνωστοποιήσουν το σχετικό ενδιαφέρον τους καθώς και το θέμα που προτίθενται να παρουσιάσουν μέχρι την 20η Μαίου 2013 στην κατωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση: msergis@otenet.gr
       Ως αντικείμενο του Συνεδρίου προσδιορίζεται οποιοδήποτε θέμα αφορά στην Νάξο διαχρονικά και σχετίζεται με τις επιστήμες , τις τέχνες την λαϊκή παράδοση και γενικότερα τον πολιτισμό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ. ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α 
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ -ΣΑΡΑΝΤΗΝΟΣ

Σχόλια are closed.