ΔΕΛTIO ΤΥΠΟΥ

Κατά την 4η  τακτική  συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  Νάξου που πραγματοποιήθηκε την  28/ 3/ 2011 συζητήθηκαν τα εξής τρία θέματα και λήφθηκαν ομόφωνα οι παρακάτω αποφάσεις:

α/Α

       ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1ο

 Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής

 Α.Σχετικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στη Δέσποινα Αξαοπούλου για το καφενείο «ΕΛΙΑ» στη Χώρα Νάξου, αποφασίσθηκε να ζητηθεί από το αρμόδιο Γραφείο Υγείας Πρόνοιας,  ο επανέλεγχος του καταστήματος  και η  εκ νέου έγκριση χορήγησης άδειας μουσικής (άδεια μουσικών οργάνων) προκειμένου να αποφανθεί, διότι έχουν διατυπωθεί παράπονα όσο  αφορά τη χρήση της.  

Β.Χορήγηση άδειών λειτουργίας Μουσικής  στους:

α: Βαλληνδρά Αικατερίνη του Βασιλείου για το κατάστημα καφετέρια «SOFITA »στην Παραλία   Χώρας Νάξου  έως την 31/12/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα.

β:Γκούφα  Γεώργιο του Κων/νου για το κατάστημα καφέ-Μπάρ  « FRAGILE» στην περιοχή Άγιος Ιωάννης- Μπούργος, Χώρας Νάξου έως την 30/06/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα.

2ο

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος

   Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Χώρα Νάξου,  στους:

1)Παναγιώτη  Σορώκο  και Σία Ο.Ε,  Εστιατόριο- Ψαροταβέρνα-Πιτσαρία  στην παραλία Χώρας Nάξου, 2) Κλουβάτου Άννα -Δήμητρα του Αποστόλου , Παντοπωλείο-Οπωρολαχανοπωλείο-Πρατήριο άρτου στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Χώρας Νάξου,  3) Δελημάρη Δημήτριο του Γρηγορίου , Καφέ- Μπαρ-Πι-τσαρία-Εστιατόριο,  στην περιοχή Κόττη Χώρας Ναξου.   

3ο

Προτάσεις περί εκμίσθωσης τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού

   Να μη δοθεί καμία  επιπλέον άδεια  παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων  που εξυπηρετούν τους λουόμενους  ή την αναψυχή του κοινού, πλην αυτών των τμη-μάτων που βρίσκονται στην πρόσοψη των καταστημάτων (προβολές ) και να τηρηθούν   αυστηρά τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 1038460 /2439/Β0010/09 και ειδικότερα στο άρθρο 9 παρ 5  για την καλύτερη εξυπηρέτηση  και διέλευση  των λουομένων  και των πεζών.

                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ

                                                                              κ.α

                                                                 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                     ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Σχόλια are closed.