Κάλυψη δαπανών για κέρασμα της Κοινότητας Δονούσας στα πλαίσια της θρησκευτικής εορτής του Τιμίου Σταυρού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 15752/8-9-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΝΟΥΣΑΣ
Πληροφορίες: Σιγάλας Χρήστος ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285051600

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
«Κάλυψη δαπανών για κέρασμα της Κοινότητας Δονούσας στα πλαίσια της θρησκευτικής εορτής του Τιμίου Σταυρού » .

Δια της παρούσης η Κ. Δονούσας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: « Κάλυψη δαπανών για κέρασμα της Κοινότητας Δονούσας στα πλαίσια της θρησκευτικής εορτής του Τιμίου Σταυρού » από Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 έως και Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Ο Πρόεδρος

Σιγάλας Χρήστος

Σχόλια are closed.