Κάλυψη δαπανών για κέρασμα της Κοινότητας Σχοινούσας στα πλαίσια της θρησκευτικής εορτής του Τιμίου Σταυρού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 15755/8-9-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Σχοινούσας
Πληροφορίες: Κωβαίος Σταμάτιος ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285074250

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
«Κάλυψη δαπανών για κέρασμα της Κοινότητας Σχοινούσας στα πλαίσια της
θρησκευτικής εορτής του Τιμίου Σταυρού » .

Δια της παρούσης η Κ. Σχοινούσας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: « Κάλυψη δαπανών για κέρασμα της Κοινότητας Σχοινούσας στα πλαίσια της θρησκευτικής εορτής του Τιμίου Σταυρού » από Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 έως και Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Ο Πρόεδρος

Κωβαίος Σταμάτιος

Σχόλια are closed.