Κέρασμα κατά τη θρησκευτική εορτή στις 15 Αυγούστου στην ΔΚ Ηρακλειάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Ηρακλειά  8/8/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                             Αρ. πρωτ  67

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Κ. Ηρακλειάς

Πληροφορίες: Ιωάννης Γαβαλάς                                  ΠΡΟΣ κάθε ενδιαφερόμενο

Τηλέφωνο:      2285071545

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για Κέρασμα κατά τη θρησκευτική εορτή στις 15 Αυγούστου στην ΔΚ Ηρακλειάς.

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «Κέρασμα κατά τη θρησκευτική εορτή στις 15 Αυγούστου στην ΔΚ Ηρακλειάς »  από Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019 έως και Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  1.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε

Φορολογική ενημερότητα

Ο Αντιδήμαρχος

Γαβαλάς Ιωάννης

Σχόλια are closed.