Κέρασμα σε καλοκαιρινές εκδηλώσεις στην ΔΚ Δονούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Δονούσα  8/8/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                             Αρ.Πρωτ.: 119

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Κ. Δονούσας

Πληροφορίες: Πράσινος Δημήτριος                            ΠΡΟΣ:  κάθε ενδιαφερόμενο

Τηλέφωνο:      2285051600

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για Κέρασμα σε καλοκαιρινές εκδηλώσεις στην ΔΚ Δονούσας

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «Κέρασμα σε καλοκαιρινές εκδηλώσεις στην ΔΚ Δονούσας»  από Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019 έως και Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε

Φορολογική ενημερότητα

 

Ο Πρόεδρος

Πράσινος Δημήτριος

Σχόλια are closed.