ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΣΧΑΡΩΝ & ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΓΩΓΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΓΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Νάξος  27/08/2020

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                          Αρ πρωτ.  14699

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

 

Προς: κ.   Νεκτάριο Τριαντάφυλλο

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΣΧΑΡΩΝ & ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΓΩΓΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΓΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΣΧΑΡΩΝ & ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΓΩΓΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΓΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ» από Πέμπτη 27 Αυγούστου έως και Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  23.485,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1. Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

 

Ο  Αντιδήμαρχος

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

 

 

Σχόλια are closed.