Καθαρισμός αλσυλλίων και χαντακιών – ερεισμάτων δρόμων προς πρόληψη πυρκαγιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Νάξος, 23/09/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                     Αρ. Πρ.: 16894
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Μαθιουλάκη
Τηλέφωνο: 2285360152
FAX: 22850-23570
«Πρόσκληση  για την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς  για  την παροχή της εργασίας : Καθαρισμός αλσυλλίων και χαντακιών – ερεισμάτων δρόμων προς πρόληψη πυρκαγιάς» Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση κλειστής οικονομικής προσφοράς στο πρωτόκολλο του Δήμου,  για την ακόλουθη εργασία, από σήμερα Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016 έως και Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ.
Εργασία «Καθαρισμός αλσυλλίων και χαντακιών – ερεισμάτων δρόμων προς πρόληψη πυρκαγιάς», έτους 2016, ενδεικτικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 24% 11.961,66 €.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών για αντίγραφα της σχετικής Μελέτης.
Η εργασία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Ο Αντιδήμαρχος
Αργύρης Ανεβλαβής

Σχόλια are closed.