Καθαρισμός δικτύου σωληνώσεων δεξαμενών καθίζησης & αερισμού ΒΙΟ.ΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                               Νάξος  27-12-2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Αρ. πρωτ.24192

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ

Πληρ. : Μιχαήλ Τριαντάφυλλος

Τηλέφωνο:        2285360126                                                                 Προς: ΜΤ ΑΤΕ

FAX:     2285023570

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για    «Καθαρισμός δικτύου σωληνώσεων δεξαμενών καθίζησης & αερισμού ΒΙΟ.ΚΑ »

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «Καθαρισμό δικτύου σωληνώσεων δεξαμενών καθίζησης & αερισμού ΒΙΟ.ΚΑ » από Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019 έως και Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  19.220,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

3.Φορολογική ενημερότητα

 

Ο  Αντιδήμαρχος

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

 

 

Σχόλια are closed.