Καθαρισμός εσωτερικών χώρων κτιρίων Κ. Ηρακλειάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 13097/29-7-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Πληροφορίες: Δημήτριος Γαβαλάς ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285071545

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Καθαρισμό εσωτερικών χώρων κτιρίων Κ. Ηρακλειάς .

Δια της παρούσης η Κ. Ηρακλειάς του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Καθαρισμό εσωτερικών χώρων κτιρίων Κ. Ηρακλειάς » από Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 έως και Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 2.100,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Φορολογική ενημερότητα
2.ΚΑΔ επιχείρησης

Ο Πρόεδρος της Δ. Κοινότητας

 

Δημήτριος Γαβαλάς

Σχόλια are closed.