Καθαρισμός εσωτερικών χώρων κτιρίων Κ. Δονούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 13059/29-7-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κ. Δονούσας
Πληροφορίες: Σκοπελίτου Ειρήνη ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285051600

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Καθαρισμό εσωτερικών χώρων κτιρίων Κ. Δονούσας .

Δια της παρούσης η Κ. Δονούσας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Καθαρισμό εσωτερικών χώρων κτιρίων Κ. Δονούσας » » από Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 έως και Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Ο Πρόεδρος

Σιγάλας Χρήστος

Σχόλια are closed.