Καθαρισμός εσωτερικών χώρων κτιρίων Κ Σχοινούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 13057/29-7-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Σχοινούσας
Πληροφορίες: Κωβαίος Σταμάτιος ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285074250

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Καθαρισμό εσωτερικών χώρων κτιρίων Κ Σχοινούσας

Δια της παρούσης η Κ. Σχοινούσας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για:« Καθαρισμό εσωτερικών χώρων κτιρίων Κ Σχοινούσας» από Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 έως και Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Ο Πρόεδρος

Κωβαίος Σταμάτιος

Σχόλια are closed.