ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  την εκτέλεση της υπηρεσίας «Καθαρισμός Νεκροταφείων  Δήμου Νάξου  και ΜΚ». Παρακαλούμε όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να υποβάλλει  προσφορά  στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως και την  Πέμπτη 05/01/2017 έως τις 11.00πμ

Συνημμένα έγγραφα

Σχόλια are closed.