Καθαρισμός περιπατητικών διαδρομών Δ.Ε. Σχοινούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Σχοινούσα 6/8/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                            Αρ. πρωτ. 130
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ
Πληροφορίες: Σταμάτιος Κωβαίος                         ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285074250

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
« Καθαρισμό περιπατητικών διαδρομών Δ.Ε. Σχοινούσας »

Δια της παρούσης η Κ. Σχοινούσας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Καθαρισμό περιπατητικών διαδρομών Δ.Ε. Σχοινούσας » από Πέμπτη 6 Αυγούστου έως και Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.984,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Mελέτη

Ο Πρόεδρος

Σταμάτιος Κωβαίος

Σχόλια are closed.