ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Ηρακλειά  15/11/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Αρ. πρωτ. 110

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Κ. Ηρακλειάς

Πληροφορίες: Δημήτριος Γαβαλάς                      ΠΡΟΣ:  Γαβαλά Ιωάννη του Γεωργίου

Τηλέφωνο:      2285071545

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για  Καθαρισμό υδατοδεξαμενών Δ.Κ. Ηρακλειάς.

Δια της παρούσης η ΔΚ Ηρακλειάς  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «Καθαρισμό υδατοδεξαμενών Δ.Κ. Ηρακλειάς» από Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 έως και Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  1.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Γαβαλάς

 

 

Σχόλια are closed.