Καθαρισμός υδατοδεξαμενών Δ.Κ. Σχοινούσας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Σχοινούσα  15/11/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Αρ. πρωτ.  139

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Κ. Σχοινούσας

Πληροφορίες: Σταμάτιος Κωβαίος                    ΠΡΟΣ:  κάθε ενδιαφερόμενο

Τηλέφωνο:      2285074250

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για Καθαρισμό υδατοδεξαμενών Δ.Κ. Σχοινούσας.

Δια της παρούσης η ΔΚ Σχοινούσας  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για:« Καθαρισμό υδατοδεξαμενών Δ.Κ. Σχοινούσας » από Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 έως και Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  1.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

 

Ο Πρόεδρος

Σταμάτιος Κωβαίος

Comments are closed.