ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Νάξος, 27/10/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                     Αρ. Πρ.: 20058
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Μαθιουλάκη
Τηλέφωνο: 2285360152
FAX: 22850-23570
«Πρόσκληση  για την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς  για  την παροχή της εργασίας : Καθαρισμός χαντακιών, κοιτών ρεμάτων κ.λπ. για πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων» Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση κλειστής οικονομικής προσφοράς στο πρωτόκολλο του Δήμου,  για την ακόλουθη εργασία, από σήμερα Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 έως και Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ.
Εργασία «Καθαρισμός χαντακιών, κοιτών ρεμάτων κ.λπ. για πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων», έτους 2016, ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 20.782,40 €.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών για αντίγραφα της σχετικής Μελέτης.
Η εργασία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Ο Αντιδήμαρχος
Αργύρης Ανεβλαβής

Σχόλια are closed.