ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Σχοινούσα   8/5/2020

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                 Αρ. πρωτ  77

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Κ. Σχοινούσας

Πληροφορίες: Κωβαίος Σταμάτιος                          ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Τηλέφωνο:      2285074250

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για  Καθαρισμό εσωτερικών χώρων κτιρίων ΔΚ Σχοινούσας

Δια της παρούσης η Κ. Σχοινούσας  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για:« Καθαρισμό εσωτερικών χώρων κτιρίων ΔΚ Σχοινούσας» από Παρασκευή 8 Μαΐου 2020 έως και Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.200,00  € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2. Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

 

Ο Πρόεδρος

Κωβαίος Σταμάτιος

Σχόλια are closed.