Καθαρισμό εσωτερικών χώρων κτιρίων Κ Κουφονησίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 12992/29-7-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Κουφονησίων
Πληροφορίες: Αντώνιος Κωβαίος ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285071379

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Καθαρισμό εσωτερικών χώρων κτιρίων Κ Κουφονησίων

Δια της παρούσης η Κ Κουφονησίων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Καθαρισμό εσωτερικών χώρων κτιρίων Κ Κουφονησίων » από Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 έως και Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό με ενδεικτικό προϋπολογισμό 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα
4. ΚΑΔ επιχείρησης

Ο Πρόεδρος

Αντώνιος Κωβαίος

Σχόλια are closed.