Καθαρισμό εσωτερικών χώρων κτιρίων Κ Κουφονησίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Κουφονήσι  20/07/2020

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Αρ. πρωτ. 168

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Κ. Κουφονησίων

Πληροφορίες: Αντώνιος Κωβαίος                 ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο

Τηλέφωνο:      2285071379

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για  Καθαρισμό εσωτερικών χώρων κτιρίων Κ Κουφονησίων

Δια της παρούσης η Κ Κουφονησίων  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «Καθαρισμό εσωτερικών χώρων κτιρίων Κ Κουφονησίων » από Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και Tρίτη 28 Ιουλίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

 

Ο Πρόεδρος

Αντώνιος Κωβαίος

Σχόλια are closed.