Καθαρισμό περιπατητικών διαδρομών Δ.Ε. Δονούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Δονούσα  24/07/2020

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                   Αρ. πρωτ. 115

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ &  Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Κ. Δονούσας

Πληροφορίες: Σιγάλας Χρήστος                            ΠΡΟΣ:  κάθε ενδιαφερόμενο

Τηλέφωνο:      2285051600

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για    « Καθαρισμό περιπατητικών διαδρομών Δ.Ε. Δονούσας »

Δια της παρούσης η Κ. Δονούσας  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «Καθαρισμό περιπατητικών διαδρομών Δ.Ε. Δονούσας » από Παρασκευή 24 Ιουλίου έως και Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  1.984,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

 

Ο Πρόεδρος

Σιγάλας Χρήστος

 

Σχόλια are closed.