Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων ,ακτών και παραλιών και συγκέντρωση απορριμμάτων Δημοτικών Ενοτήτων Νάξου και Δρυμαλίας» Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  με ενδεικτικό προϋπολογισμό 90.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι όροι της παρούσας καταρτίστηκαν με την υπ' αριθ. 95 /2011 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής.

Διαβάστε τη Διακήρυξη

Σχόλια are closed.