ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                        Νάξος, 01-06-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Καλοκαιρινή Φύλαξη Παιδιών με Δημιουργική Απασχόληση Έτους 2020

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ξεκινάει τη λειτουργία του προγράμματος Καλοκαιρινής Φύλαξης Παιδιών με Δημιουργική Απασχόληση έτους 2020.
Το νέο πρόγραμμα θα λειτουργεί στο χώρο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου και δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά ηλικίας 5-12 ετών.
Η καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών με Δημιουργική Απασχόληση θα έχει διάρκεια από 06-07-2020 έως 21-08-2020, ωράριο λειτουργίας από 07:30 έως 15:30, από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Το πρόγραμμα θα είναι δωρεάν για όλα τα παιδιά που θα συμμετέχουν και δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενες μητέρες που είναι κάτοικοι ή δημότες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
ΑΠΟ 02-06-2020 ΕΩΣ 15-06-2020, 09:00π.μ. – 13:00π.μ.
ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
( Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300)
Τηλ: 2285-360136, 2285-360140
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
(Δηλώσεις συμμετοχής δεν θα γίνονται δεκτές χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά)
α) Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα
β) Υπεύθυνη δήλωση γονέα ότι το παιδί δεν ανήκει στις ευπαθείς ομάδες
γ) Ιατρική βεβαίωση για την κατάσταση υγείας του παιδιού (Γίνεται δεκτό το πρόσφατο ατομικό δελτίο υγείας μαθητή Α.Δ.Υ.Μ. που δίνεται από το σχολείο).
δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ε) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
στ) Αποδεικτικό εργασίας μητέρας ή κάρτα ανεργίας
ζ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.

Για όσα παιδιά έχουν ξανασυμμετάσχει στο πρόγραμμα τα δικαιολογητικά δ) και ε) δεν είναι απαραίτητα.

Δήλωση Συμμετοχής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Σέργης Νικόλαος

Σχόλια are closed.