ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 26-05-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Καλοκαιρινή Φύλαξη Παιδιών με Δημιουργική Απασχόληση Έτους 2022

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ξεκινάει τη λειτουργία του Προγράμματος Καλοκαιρινής Φύλαξης Παιδιών με Δημιουργική Απασχόληση έτους 2022. Το Πρόγραμμα θα λειτουργεί στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου, στο Δημοτικό Σχολείο Φιλωτίου, όπως επίσης και σε άλλες κοινότητες Κοινότητες, εφόσον συγκεντρωθεί επαρκής αριθμός αιτήσεων.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενες μητέρες που είναι κάτοικοι ή δημότες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και έχουν παιδιά ηλικίας 5-12 ετών.
Η καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών με Δημιουργική Απασχόληση θα έχει διάρκεια από 4-07-2022 έως 26-08-2022, με ωράριο λειτουργίας από 07:30 έως 15:30, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα πενήντα ευρώ (50,00€) ανά παιδί για όλη τη χρονική διάρκεια του προγράμματος

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Από 26-05-2022 έως 10-06-2022, 8:30 – 14:30 στα Γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300 – δίπλα στο πρατήριο καυσίμων Φυκά) Τηλ: 22850-24259, 22850-23771

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
(Δηλώσεις συμμετοχής δεν θα γίνονται δεκτές χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά)
• Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα
• Καταβολή κόστους συμμέτοχης ύψους πενήντα ευρώ (50,00€)
• Υπεύθυνη δήλωση γονέα ότι το παιδί δεν ανήκει στις ευπαθείς ομάδες
• Ιατρική βεβαίωση για την κατάσταση υγείας του παιδιού (Γίνεται δεκτό το πρόσφατο ατομικό δελτίο υγείας μαθητή Α.Δ.Υ.Μ. που δίνεται από το σχολείο)
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης1
• Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας1 (ενδεικτικά: βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή εκκαθαριστικό εφορίας στο οποίο αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας ή λογαριασμός ΔΕΚΟ)
• Αποδεικτικό εργασίας μητέρας ή κάρτα ανεργίας
• Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος

1 Για όσα παιδιά έχουν λάβει μέρος στο πρόγραμμα τα προηγούμενα έτη, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας δεν απαιτούνται.

Σχόλια are closed.