ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Νάξος, 29-05-2023
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Καλοκαιρινή Φύλαξη Παιδιών με Δημιουργική Απασχόληση Έτους 2023

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ξεκινάει τη λειτουργία του προγράμματος Καλοκαιρινής Φύλαξης Παιδιών με Δημιουργική Απασχόληση έτους 2023.
Το νέο πρόγραμμα θα λειτουργεί στο χώρο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου, στο Δημοτικό Σχολείο Φιλωτίου, όπως επίσης και σε οποιαδήποτε άλλη κοινότητα του Δήμου με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των αιτήσεων θα είναι επαρκής.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενες μητέρες που είναι κάτοικοι ή δημότες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και έχουν παιδιά ηλικίας 5-12 ετών.
Η καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών με Δημιουργική Απασχόληση θα έχει διάρκεια από 03-07-2023 έως 25-08-2023, ωράριο λειτουργίας από 07:30 έως 15:30, από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα πενήντα ευρώ (50,00€) ανά παιδί για όλη τη χρονική διάρκεια του προγράμματος. Η συμμετοχή περισσότερων των δύο (2) παιδιών ανά οικογένεια θα είναι δωρεάν.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
ΑΠΟ 30-05-2023 ΕΩΣ 13-06-2023, 08:30π.μ. – 14:30π.μ.
ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
( Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300-δίπλα στο βενζινάδικο του Φυκά) Τηλ: 22850-24259, 22850-23771

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
(Δηλώσεις συμμετοχής δεν θα γίνονται δεκτές χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά)

α) Καταβολή κόστους συμμετοχής ύψους πενήντα ευρώ (50,00€)
β) Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα
γ) Υπεύθυνη δήλωση γονέα ότι το παιδί δεν ανήκει στις ευπαθείς ομάδες
δ) Ιατρική βεβαίωση για την κατάσταση υγείας του παιδιού (Γίνεται δεκτό το πρόσφατο ατομικό δελτίο υγείας μαθητή Α.Δ.Υ.Μ. που δίνεται από το σχολείο).
ε) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 1
στ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας1 (ενδεικτικά: βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή εκκαθαριστικό εφορίας στο οποίο αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας ή λογαριασμός ΔΕΚΟ).
ζ) Αποδεικτικό εργασίας μητέρας ή κάρτα ανεργίας
η) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.

1 Για όσα παιδιά έχουν ξανασυμμετάσχει στο πρόγραμμα τα δικαιολογητικά ε) και στ) δεν είναι απαραίτητα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Σέργης Νικόλαος

Σχόλια are closed.