“ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021” ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Νάξος 05-07-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 624
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 84300

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021»

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων γνωστοποιεί την παράταση υποβολής αιτήσεων της ανακοίνωσης με αρ. πρωτ. 565/23-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΙΒΧΩΚΗ-Π4Α) για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού εννιά (9) εννιά (9) ατόμων, για την υλοποίηση του προγράμματος «Καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών με δημιουργική απασχόληση έτους 2021», λόγω μη υποβολής ικανού αριθμού αιτήσεων. Η παράταση υποβολής των αιτήσεων ορίζεται έως και την Πέμπτη 08-07-2021. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, (Δ/νση: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ – δίπλα στο βενζινάδικο REVOIL (Φηκάς) , Τ.Κ. 84300 ΝΑΞΟΣ, τηλ. επικοινωνίας 2285024259) καθημερινά από 09:00 έως 14:00. Αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων είναι η κ. Γιακουμή Χριστίνα.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’αρίθμ. . 565/23-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΙΒΧΩΚΗ-Π4Α) Ανακοίνωση ως έχει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Σέργης Νικόλαος

Σχόλια are closed.