Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 9η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Γνωμοδότηση στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τον υπό κατάρτιση κανονισμό παραχώρησης και χρήσης των κοινόχρηστων χώρων της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

2.Γνωμοδότηση στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τον υπό κατάρτιση κανονισμό παραχώρησης και χρήσης κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού – παραλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Συνημμένες θα βρείτε τις σχετικές εισηγήσεις του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Συνημμένο 1
Συνημμένο 2

Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής
Δημήτρης Λιανός

Σχόλια are closed.