Ανακοίνωση
Ενημερώνουμε τους κατοίκους του Δήμου μας ότι μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα πραγματοποιηθεί το έργο της καταγραφής των δικαιούχων των κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων, με σκοπό τη σύσταση Ενιαίου Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Παροχών.

    Η απογραφή αφορά όσους λαμβάνουν ένα ή περισσότερα επιδόματα από τα κάτωθι:
1.    Βαριάς Αναπηρίας
2.    Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης
3.    Εγκεφαλικής Παράλυσης (Σπαστικών)
4.    Κώφωσης (Κωφαλαλίας)
5.    Κίνησης
6.    Παραπληγικών, Τετραπληγικών και Ακρωτηριασμένων Ανασφάλιστων.
7.    Παραπληγικών, Τετραπληγικών και Ακρωτηριασμένων ασφαλισμένου Δημοσίου.
8.    Συγγενούς αιμολυτικής αναιμίας/συγγενούς αιμορρραγικής διάθεσης -Σ.Ε.Α.Α.
9.    Τυφλότητας
10.    Νόσου του Χάνσεν
11.    Απροστάτευτων Ανηλίκων.
12.    Ομογενών
13.    Στεγαστικής συνδρομής συνταξιούχων υπερηλίκων ΟΓΑ
14.    Διατροφικό (νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων).

Η απογραφή θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2012 και θα έχει διάρκεια μέχρι την 16η  Μαρτίου 2012, ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου του δικαιούχου. Συγκεκριμένα, η απογραφή των δικαιούχων των οποίων το επώνυμο ξεκινά:

από Α έως Ι, θα γίνει από      01-02-2012 μέχρι 15-02-2012
από Κ έως Ο, θα γίνει από      15-02-2012 μέχρι 29-02-2012
από Π έως Ω, θα γίνει από      01-03-2012 μέχρι 16-03-2012

    Για τα έγγραφα που πρέπει να έχει μαζί του ο δικαιούχος κατά την απογραφή, μπορεί να ενημερωθεί τόσο από τα ΚΕΠ (τηλέφωνα: 2285360401, 2285024303, 2285029315) όσο και από το Γραφείο Πρόνοιας του Δήμου (τηλέφωνο: 2285360150). Επειδή μεταξύ των εγγράφων απαιτείται και αναγνωριστική απόφαση με την οποία έχει εγκριθεί η χορήγηση ή συνέχιση του επιδόματος, ενημερώνουμε τους κατοίκους μας ότι όποιος δεν έχει στα χέρια του την απόφαση αυτή, μπορεί να απευθύνεται στο Γραφείο Πρόνοιας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προκειμένου να του χορηγηθεί ανάλογη βεβαίωση.
    Τέλος, σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του αρμόδιου Υπουργείου, η απογραφή κάθε δικαιούχου αποτελεί ατομική του υποχρέωση και σε περίπτωση που δεν απογραφεί, δεν θα λαμβάνει το επίδομα το οποίο ελάμβανε έως σήμερα.
    Το προσωπικό των ΚΕΠ και του Γραφείου Πρόνοιας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
    
Ο Δήμαρχος κ.α.α.

Τοτόμης Πρωτονοτάριος Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.